Wyszukano

Poniżej wyświetliliśmy wszystkie artykuły, które poszukujesz.

Józef Kozłowski SJ

Józef Kozłowski SJ

Założył Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, który skupia przy sobie cztery grupy modlitewne, Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym i Zespół Ewangelizacyjny Mocni w Duchu. Przez wiele lat był dyrektorem, a także koordynatorem Krajowej Rady Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym na region łódzki. Z zespołem Mocni w Duchu prowadził rekolekcje ewangelizacyjne w parafiach w Polsce i za granicą: w Austrii, Szwecji, w Niemczech, Anglii i Stanach Zjednoczonych. Wydał wiele książek, czerpiąc z doświadczenia rekolekcji ignacjańskich i duchowości Odnowy Charyzmatycznej. Czynnie angażował się w międzynarodowe konferencje Odnowy w Duchu Świętym. Był ceniony przede wszystkim jako spowiednik i kierownik duchowy.

wtorek, 29 listopad 2011 12:47

Czekając na przyjście Pana

Jeśli przyjrzymy się wewnętrznej postawie oczekiwania Maryi na przyjście Pana – zobaczymy, że jest ono pełne cierpliwości i łagodności. Takie zwyczajne, ludzkie, pełne prostoty i zaufania Bogu. Nie ma w sobie nic z wyniosłości i zewnętrzności dzisiejszego świata. Tajemnica Wcielenia dopełnia się w nas podczas Eucharystii – gdy przyjmujemy Ciało Chrystusa. W ten sposób możemy bronić się przed pokusami do wyniosłości serca.
czwartek, 23 wrzesień 2010 22:35

Warto się powtórnie narodzić

  Potrzeba nawrócenia wpisana jest w nasze życie. Ilekroć doświadczamy słabości, skutków grzechu pierworodnego, skłonności do zła, tyle razy kierowane do nas wezwanie: „potrzeba ci się powtórnie narodzić” (por. J 3, 3) znajduje swoje uzasadnienie.
poniedziałek, 02 lipiec 2007 16:28

Nie zaniedbujcie dobra

Wielu z nas przeżyło już swoje pierwsze nawrócenie, odejście od grzechu ciężkiego, aby postępować w tym, co dobre. Ale nawet jeśli nigdy nie odwróciliśmy się od Pana (dzięki Jego pomocy, za co trzeba nam nieustannie dziękować, ilekroć stajemy przed Nim), nie znaczy to, że wezwanie do nawrócenia do nas się nie odnosi.
niedziela, 27 maj 2007 11:11

Rozeznawanie duchowe w praktyce (5)

O. Józef Kozłowski na bazie świadectwa instruktażowego, pokazuje w jaki sposób należy przyglądać się działaniu duchów i jak podejmuje się rozeznawanie duchowe. Uwaga: artykuł może być niejasny dla osób, które ani razu nie odprawiały rekolekcji ignacjańskich.
środa, 23 maj 2007 15:07

Rozeznawanie duchowe w praktyce (4)

O. Józef Kozłowski na bazie świadectwa instruktażowego, pokazuje w jaki sposób należy przyglądać się działaniu duchów i jak podejmuje się rozeznawanie duchowe. Uwaga: artykuł może być niejasny dla osób, które ani razu nie odprawiały rekolekcji ignacjańskich.
środa, 23 maj 2007 10:30

Rozeznawanie duchowe w praktyce (3)

O. Józef Kozłowski na bazie świadectwa instruktażowego, pokazuje w jaki sposób należy przyglądać się działaniu duchów i jak podejmuje się rozeznawanie duchowe. Uwaga: artykuł może być niejasny dla osób, które ani razu nie odprawiały rekolekcji ignacjańskich.
wtorek, 22 maj 2007 15:57

Rozeznawanie duchowe w praktyce (2)

O. Józef Kozłowski na bazie świadectwa instruktażowego, pokazuje w jaki sposób należy przyglądać się działaniu duchów i jak podejmuje się rozeznawanie duchowe. Uwaga: artykuł może być niejasny dla osób, które ani razu nie odprawiały rekolekcji ignacjańskich.
niedziela, 20 maj 2007 22:00

Rozeznawanie duchowe w praktyce (1)

O. Józef Kozłowski na bazie świadectwa instruktażowego, pokazuje w jaki sposób należy przyglądać się działaniu duchów i jak podejmuje się rozeznawanie duchowe. Uwaga: artykuł może być niejasny dla osób, które ani razu nie odprawiały rekolekcji ignacjańskich.
czwartek, 17 maj 2007 21:48

Nie daj się zachwiać

Chciałbym powrócić do najmniej znanych reguł rozeznawania duchowego – reguł o skrupułach, które pomagają nam rozpoznać sugestie i zachęty naszego nieprzyjaciela. Ogólnie skrupuły określa się jako “widzenie czegoś, co w rzeczywistości nie istnieje”. Jesteśmy kuszeni, by popaść w pewną iluzję, złudzenie i zadręczać się nim lub przeciwnie – usprawiedliwiać swój wewnętrzny nieporządek.
czwartek, 17 maj 2007 17:30

Sposoby postępowania z nieprzyjacielem

Stosownie do tego, na jakim etapie rozwoju duchowego się znajdujemy, nieprzyjaciel przybiera odpowiednie pozy, aby nas zwieść z raz obranej drogi wzrostu w Chrystusie. Dobiera do tego odpowiednie środki, którymi może oddziaływać na nas, a tym samym dążyć do osiągnięcia swego przewrotnego zamiaru.

banery na strona szum5

banery na strona szum b

banery na strona szum4

banery na strona szum3

banery na strona szum

banery na strona szum2

banery na strona szum7

banery na strona szum8