Wyszukano

Poniżej wyświetliliśmy wszystkie artykuły, które poszukujesz.

Zygmunt Kwiatkowski SJ

Zygmunt Kwiatkowski SJ

przez ponad trzydzieści lat był misjonarzem w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Obecnie pracuje w parafii jezuitów w Łodzi, gdzie odprawia Msze św. z modlitwą uzdrowienia za wstawiennictwem św. Szarbela.

piątek, 10 kwiecień 2020 15:34

Sens naszego świętowania

Celebrowanie Paschy to więcej aniżeli tylko wspominanie początku, to bezpośredni w nim udział. Żywe uczestnictwo w tym, co kiedyś się wydarzyło, a było zorientowane na przyszłość – na spełnienie się planu Bożego. Plan ten rozwijał się przez wieki aż po dzień dzisiejszy i sięga dalej, w przyszłość, której nie znamy, ale posiadamy co do niej obietnicę paruzji, czyli Pełni Życia. Stopniowo, poprzez medytowanie naszej wiary, coraz lepiej rozumiemy ten plan, starając się wpisać weń własne działanie. A w perspektywie rozważań o początku, a potem kolejnych etapów „przechodzenia Pana” przez historię – lepiej rozumiemy nasz dzień dzisiejszy i nasze współczesne zadania.
sobota, 04 kwiecień 2015 17:40

Czy przyznasz się do Chrystusa?

Kiedy spotykamy się z o. Zygmuntem Kwiatkowskim SJ, odnosimy wrażenie, że jest to człowiek głęboko spokojny. Opowiadając o sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, ma z pewnością przed oczami swoich znajomych i przyjaciół. To pewnie dlatego waży słowa, by oddać najwierniejszy obraz tego, w jakiej rzeczywistości żyją oni obecnie.
czwartek, 10 sierpień 2017 13:25

"Adan" okazją do modlitwy

Muzułmańskie wezwanie do modlitwy, zwane adan, rozbrzmiewające pięć razy dziennie, stało się dla nas okazją, by pamiętać o naszej modlitwie i jednoczyć się na niej z innymi chrześcijanami.

banery na strona szum5

banery na strona szum b

banery na strona szum4

banery na strona szum3

banery na strona szum

banery na strona szum2

banery na strona szum7

banery na strona szum8