Patronat medialny

Możemy zostać Twoim patronem w mediach.

ZASADY

Najpierw skontaktuj się z nami, pisząc na adres mailowy ­szum@jezuici.pl.

Potrzebujemy takich informacji jak: miejsce i termin, nazwa, przewidywana ilość odbiorców, program, charakter imprezy. Obejmujemy patronatem koncerty, rekolekcje, spotkania autorskie, festyny, pielgrzymki, konkursy itp. Wydarzenie musi być zgodne z wartościami, które promujemy. 

Zgłaszający jest zobowiązany do umieszczenia naszego logo na swojej stronie internetowej oraz na wszelkich drukowanych materiałach promujących wydarzenie.

Naciśnij lewy przycisk myszki w celu pobrania logo.

Image

banery na strona szum5

banery na strona szum b

banery na strona szum4

banery na strona szum3

banery na strona szum

banery na strona szum2

banery na strona szum7

banery na strona szum8