Wyszukano

Poniżej wyświetliliśmy wszystkie artykuły, które poszukujesz.

Malwa Kocot

Malwa Kocot

osoba świecka konsekrowana, redaktor naczelna „Szumu z Nieba”, towarzysz duchowy na rekolekcjach ignacjańskich i w życiu codziennym, grafik i ilustratork bajek.

poniedziałek, 22 lipiec 2013 22:06

Stopem do Boga

Celem rekolekcji autostopowych „Piękne stopy” była chęć stworzenia dla ich uczestników okazji do doświadczenia Bożej opieki w warunkach drogi, spotkania z Jezusem w drugim człowieku, otwarcia się na codzienne prowadzenie Ducha Świętego.

banery na strona szum5

banery na strona szum b

banery na strona szum4

banery na strona szum3

banery na strona szum

banery na strona szum2

banery na strona szum7

banery na strona szum8